FLOW SERIES

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    MD-EL elektromagnetisk flowmåler

    Det elektromagnetiske flowmåler er velegnet til måling af næsten alle elektrisk ledende væsker såvel som flowmåling af mudder, pasta og mudder. Udgangspunktet er, at det målte medium skal have mindst en vis minimum ledningsevne. Temperatur, tryk, viskositet og densitet har ingen indflydelse på måleresultaterne.

    Det kan også bruges til at måle ætsende medier, så længe det rigtige rørforingsmateriale og elektrodemateriale er valgt. Faste partikler i mediet påvirker ikke måleresultaterne.

    Strømningssensoren og den intelligente konverter danner en komplet flowmåler integreret eller separat.