FLOW SERIEN

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    MD-EL elektromagnetisk flowmåler

    Den elektromagnetiske flowmåler er velegnet til måling af næsten alle elektrisk ledende væsker, samt flowmåling af mudder, pasta og mudder.Forudsætningen er, at det målte medium skal have mindst en vis minimumsledningsevne.Temperatur, tryk, viskositet og densitet har ingen indflydelse på måleresultaterne.

    Det kan også bruges til at måle ætsende medier, så længe det korrekte rørforingsmateriale og elektrodemateriale er valgt.Faste partikler i mediet vil ikke påvirke måleresultaterne.

    Flowsensoren og den intelligente omformer danner en komplet flowmåler integreret eller separat.